Γκρεμίσματα

Συνήθως το πρώτο στάδιο μιας ανακαίνισης είναι τα γκρεμίσματα και οι αποξηλώσεις των παλιών στοιχείων που θα αντικατασταθούν, όπως είναι τα πατώματα, τα παλαιά πλακάκια, τα κουφώματα, τα ντουλάπια της κουζίνας κτλ. καθώς και γκρεμίσματα τοίχων. Το γκρέμισμα ενός τοίχου συνεπάγεται μεταφορά ή κατάργηση των ηλεκτρολογικών ή υδραυλικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αυτόν. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως πριν από το γκρέμισμα οποιουδήποτε στοιχείου θα πρέπει να έχει προϋπάρξει έλεγχος από αρμόδιο μηχανικό.
Η καθαίρεση παλαιών τοίχων, του σοβά, η αφαίρεση του γεμίσματος των δαπέδων καθώς κι η αφαίρεση παλαιών δαπέδων από μάρμαρο, μωσαϊκό ή πλακάκι πραγματοποιούνται από τους εξειδικευμένους τεχνίτες.

Σε περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για εργοτάξιο και ο χώρος είναι λειτουργικός (κατοικίες ή χώροι εργασίας ή κοινόχρηστοι ανελκυστήρες) εφαρμόζουμε ειδικά μέτρα προστασίας για την αποφυγή ζημιών και προβλημάτων στους χώρους του πελάτη ή τους κοινόχρηστους χώρους.

Στο τέλος των εργασιών, σε κάθε περίπτωση, τα μπάζα απομακρύνονται και ο χώρος σκουπίζεται ώστε να παραδοθεί καθαρός στον πελάτη.